Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Opatrenia pre neregulárnych migrantov dlhodobo zotrvávajúcich v krajine: prax a výzvy (2020)

Štúdia poskytuje prehľad o existujúcich politikách a praxi v členských štátoch EÚ a v Nórsku vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú dlhodobo v neregulárnom postavení. Štúdia sa zameriava na tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate, ale návrat nebol realizovaný alebo bol odložený a na tých, ktorým nebolo vydané rozhodnutie o návrate a úrady o nich nemajú vedomosť. Štúdia sa venuje národnému legislatívnemu rámcu a politikám vo vzťahu k dlhodobým neregulárnym migrantom. Mapuje ich prístup k rôznym typom služieb a ich poskytovanie. Popisuje spôsoby ukončenia dlhodobého neoprávneného pobytu a v závere pojednáva o výzvach a budúcich opatreniach na riešenie situácie dlhodobých neregulárnych migrantov, ktoré by mohli byť uskutočnené na úrovni EÚ. Jednotlivé kapitoly reflektujú aj pandemickú situáciu. 

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN