Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Presné, včasné a interoperabilné? Manažment dát v konaní o azyle (2020)

Štúdia mapuje prístupy členských krajín EÚ a Nórska pri manažovaní dát získaných v rôznych fázach azylového konania (od vyjadrenia úmyslu podať žiadosť o azyl, cez registráciu, po samotné podanie a preskúmanie žiadosti) a pokrýva situáciu a vývoj v tejto oblasti za obdobie rokov 2014-2020. Poskytuje porovnateľné informácie a príklady, ktoré sa týkajú rôznych aspektov manažovania dát, vrátane krížovej kontroly s národnými a medzinárodnými databázami, hodnotenia kvality získaných údajov a ochrany osobných údajov. Taktiež mapuje výzvy a odpovede na ne. Štúdia sa stručne zaoberá i dopadom pandémie COVID-19 na manažovanie dát v azylovom konaní. Štatistické údaje pokrývajú obdobie rokov 2014-2019.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN