Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku (2019)

Viac ako polovica členských štátov EÚ sa domnieva, že prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov a začínajúcich podnikov z tretích krajín podporí ekonomický rast, inovácie a zvýši globálnu ekonomickú konkurencieschopnosť. Preto v posledných rokoch zaviedli rôzne legislatívne opatrenia, ako sú osobitné víza alebo povolenia na pobyt pre inovatívnych podnikateľov z tretích krajín. Súhrnná správa štúdie Európskej migračnej siete Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku identifikuje faktory a predpoklady na prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov z tretích krajín a skúma rôzne prístupy, vrátane konkrétnych schém a nástrojov. Štúdia tiež skúma úlohu miest, regiónov a podnikateľskej infraštruktúry pri získavaní zakladateľov a zamestnancov start-upov.

Cieľom osobitných programov prijímania inovatívnych podnikateľov z tretích krajín je vo všeobecnosti podpora hospodárskeho rastu a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny v globalizovanej znalostnej ekonomike. Krajiny so start-upovou infraštruktúrou a rozvinutým systémom podpory pre inovatívne podniky boli inovatívnymi podnikateľmi považované za najatraktívnejšie. V globálnej súťaži o talenty zohrávajú úlohu aj prístup k financovaniu a faktory, ako sú životné náklady, úroveň miezd, bývanie a kvalita života. Členské štáty, ktoré nemajú zavedený osobitný systém zakladania podnikov, uviedli, že na prijímanie zakladateľov začínajúcich podnikov z tretích krajín používajú iné kanály, napríklad dlhodobé víza a povolenia na pobyt na samostatnú zárobkovú činnosť a na podnikanie.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN