Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu (2018)

Nová súhrnná správa štúdie Európskej migračnej siete (EMN) poskytuje prehľad skúseností a existujúcich postupov v členských štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku, voči príjemcom medzinárodnej ochrany, ktorí cestujú späť do svojej krajiny pôvodu. Štúdia tiež skúma motiváciu dotknutých jednotlivcov ako aj to, akým spôsobom  takéto prípady posudzujú štátne orgány v krajinách, ktoré im priznali postavenie utečenca.

Väčšina krajín, ktoré sa do štúdie zapojili, považuje cestovanie do krajiny pôvodu za náznak toho, že ochrana už nemusí byť potrebná. To môže viesť k preskúmaniu účelu cesty a prehodnoteniu štatútu medzinárodnej ochrany. Hlavné zistenia súhrnnej správy štúdie Cestovanie osôb s medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu približuje aj nové video.

Na úrovni EÚ ako aj na úrovni členských štátov je k dispozícii málo verejne dostupných informácií o počte ochranných štatútov, ktoré boli zrušené z dôvodu cestovania do krajiny pôvodu. Počet príjemcov medzinárodnej ochrany, ktorí cestujú do svojej krajiny pôvodu, je ťažké odhadnúť, ale podľa dostupných údajov je ich počet celkovo nízky. Medzi dôvodmi cestovania, ktoré prijímatelia medzinárodnej ochrany uvádzajú sú najmä rodinné záležitosti, manželstvo v krajine pôvodu a obchodné činnosti.

 Všetky krajiny, ktoré sa zúčastnili na štúdii, informujú príjemcov medzinárodnej ochrany o možných dôsledkoch cestovania alebo kontaktovania orgánov v krajine ich pôvodu. Štúdia tiež zistila, že tieto krajiny čelia pri posudzovaní jednotlivých prípadov mnohým výzvam akými sú napríklad zložité  získavanie dôkazov a overovanie dôvodov.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN