Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ (2018)

Prilákanie študentov z tretích krajín predstavuje pre EÚ alternatívu k nelegálnej migrácii a príspevok ku konkurencieschopnejšiemu hospodárstvu EÚ. Aké konkrétne politiky a postupy zaviedli členské štáty na prilákanie zahraničných študentov? Existujú nejaké osobitné stimuly na ich udržanie po ukončení štúdia? Aké sú hlavné výzvy? Aké dvojstranné a viacstranné dohody o spolupráci s tretími krajinami prijali členské štáty v súvislosti s medzinárodnými študentmi?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedá súhrnná správa štúdie Prilákanie a udržanie zahraničných študentov v EÚ. Štúdia poskytuje stručný prehľad o trendoch, výzvach a osvedčených postupoch ako aj o národných politikách zavedených v  členských štátoch na prilákanie medzinárodných študentov  z tretích krajín.

Medzi hlavné dôvody tvorby politík na prilákanie a udržanie zahraničných študentov patria internacionalizácia vysokých škôl, zvýšenie finančných príjmov pre sektor vysokoškolského vzdelávania, zvýšenie národného rezervovaného fondu kvalifikovaných pracovných síl, ako aj riešenie konkrétneho (kvalifikovaného) nedostatku pracovných síl a riešenie demografických problémov.

Zo zistení štúdie vyplýva, že medzi výzvy pri získavaní zahraničných študentov patrí obmedzená dostupnosť kurzov vyučovaných v cudzích jazykoch, dlhá doba spracovania žiadostí o víza a povolení na pobyt, nedostatočná propagácia a možnosti štipendií ako aj nedostatok dostupného bývania.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN