Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Spoločný inform EMN a OECD – Partnerstvá v oblasti mobility zručností: inovatívne prístupy k legálnej migrácii

13. apríl 2022

Demografické zmeny, technologický rozvoj a narastajúca mobilita pracovníkov postavili krajiny EÚ, ale aj krajiny mimo EÚ pred mnohé výzvy. Nový spoločný inform EMN a OECD – Partnerstvá v oblasti mobility zručností: inovatívne prístupy k legálnej migrácii skúma výhody, ale aj výzvy spojené so zavádzaním rôznych inovatívnych prístupov a iniciatív v oblasti pracovnej migrácie, akými sú aj Partnerstvá v oblasti mobility zručností (Skills Mobility Partnerships – SMPs).

Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý Európska komisia predstavila v roku 2020, zdôrazňuje dôležitosť hľadania nových spôsobov legálnej migrácie v kontexte pracovnej mobility, zosúladenia zručností s potrebami trhu práce a riešenia otázok spojených s nedostatkom pracovnej sily. V tomto kontexte a s ohľadom na bezprecedentné demografické zmeny, technologický rozvoj a rastúcu mobilitu pracovníkov, predstavujú Partnerstvá v oblasti mobility zručností uzatvárané s tretími krajinami jednu z možností riešenia nedostatku pracovnej sily v krajinách EÚ.

Inform prezentuje skúsenosti členských štátov EÚ, krajín mimo EÚ a medzinárodných organizácií v oblasti uzatvárania a implementovania Partnerstiev v oblasti mobility zručností. Ide o nový koncept, ktorého cieľom je udržateľný prístup k migrácii a mobilite kvalifikovanej pracovnej sily, ako aj rozvoj zručností, ktoré budú na prospech krajinám pôvodu i cieľovým krajinám. Inform popisuje skúsenosti s implementáciou Partnerstiev v oblasti mobility zručností a obdobných iniciatív v EÚ a na globálnej úrovni.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN