Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

Inform EMN o možnostiach legálnej migrácie do EÚ

02. august 2021

Európska migračná sieť vydala v rámci série Inovácie v migrácii nový inform Možnosti legálnej migrácie zamerané na pokrytie potrieb trhu práce. Inform mapuje iniciatívy členských krajín pri podpore pracovnej migrácie, mobility, pokrývaní nedostatku pracovnej sily alebo rozvoji zručností.

Vytváranie možností legálnej migrácie je jedným z kľúčových pilierov nového Paktu o migrácii a azyle, ktorý vydala Európska komisia. Pakt podporuje posilnenie a komplexnejší prístup spolupráce s kľúčovými partnerskými krajinami v oblasti medzinárodnej mobility a migrácie formou partnerstiev zameraných na talent (Talent Partnerships). Ďalšou z možností legálnej migrácie, ktorú pakt podporuje sú komplementárne možnosti migrácie (complementary pathways). Medzi ne patria programy a iniciatívy, ktoré uľahčujú prístup k legálnym cestám do EÚ pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Podľa UNHCR predstavujú komplementárne možnosti migrácie bezpečný a regulovaný spôsob, ktorý skôr dopĺňa ako nahrádza presídľovanie utečencov.

Inform mapuje sektory ekonomiky a partnerské krajiny, na ktoré členské štáty zameriavajú svoje existujúce alebo plánované partnerstvá, schémy, dohody a pod. Taktiež skúma ako berú členské štáty pri návrhu takýchto iniciatív do úvahy nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý nie je možné pokryť zamestnaním občanov daného členského štátu alebo migrantov s povolením na pobyt.

V oblasti komplementárnych možností migrácie pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu sa inform zameriava špecificky na také iniciatívy a projekty, ktoré obsahujú komponent súvisiaci s prácou. Väčšina členských krajín však zatiaľ takéto ani podobné aktivity nerealizuje.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN