Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

EMN prezentovala migračné pojmy na konferencii Slovenskej terminologickej siete

17. január 2019

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku prezentovala Slovník EMN z oblasti migrácie a azylu na 14. konferencii Slovenskej terminologickej siete v Bratislave 15. novembra 2018. Cieľom viacjazyčného výkladového a prekladového slovníka, ktorý zostavujú v rámci EMN jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko, je zjednotiť používanie a chápanie migračných pojmov a ich definícií a tým zlepšiť porovnateľnosť takýchto pojmov v rámci krajín EÚ.

Zdrojom pri príprave slovníka je legislatíva a politiky EÚ týkajúce sa migrácie a medzinárodnej ochrany, ale čoraz viac aj oblasť externej dimenzie migrácie a štúdie EMN. Slovník je od svojho vzniku priebežne aktualizovaný - naposledy v máji 2018, kedy Európska komisia vydala jeho šiestu verziu. Tá obsahuje 468 migračných hesiel s ich prekladmi do 23 európskych jazykov vrátane slovenčiny. Každé heslo obsahuje okrem prekladu samotného hesla aj jeho definíciu, zdroj definície, synonymá či príbuzné, užšie a rozšírené pojmy. Pridanou hodnotou slovníka sú dodatočné poznámky k jednotlivým heslám, ktoré vysvetľujú európsky či národný kontext jednotlivých členských štátov EÚ. Heslá pokrývajú všetky sféry migrácie, najmä však legálnu migráciu, medzinárodnú ochranu, neregulárnu migráciu a návraty. Preklady hesiel majú byť postupne včlenené do IATE, Viacjazyčnej terminologickej databázy EÚ.

Definície hesiel v najnovšej verzii slovníka sa momentálne prekladajú z angličtiny do slovenčiny, o čom na konferencii informovala docentka Adela Böhmerová z Univerzity Komenského v Bratislave. Ako garantka slovenských textov v slovníku po lexikografickej stránke sa vo svojom príspevku venovala medzijazykovej ekvivalentácii, upozornila na problematické preklady niektorých hesiel a poukázala na špecifiká migračnej terminológie.

Slovník je okrem publikácie dostupný aj v online verzii na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia pre OS Android.

Príspevky na konferencii si mohli vypočuť online aj slovenskí prekladatelia a tlmočníci, ktorí pôsobia v rôznych inštitúciách EÚ.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN