Národný kontaktný bod EMN
v Slovenskej republike

V roku 2018 oslavujeme 10. výročie EMN

07. máj 2018

Európska migračná sieť (EMN) bola založená Rozhodnutím 2008/381/ES Rady Európskej únie 14. mája 2008. EMN už desať rokov poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie a formovania verejnej diskusie v týchto oblastiach. Za uplynulú dekádu sme vypracovali množstvo porovnateľných výskumov na úrovni EÚ. Venovali sme sa v nich všetkým aspektom migračnej a azylovej politiky – od pracovnej migrácie a integrácie cez zlúčenie rodiny, medzinárodnú ochranu až po obchodovanie s ľuďmi a oblasť návratov.

EMN každoročne zverejňuje Výročnú správu o migrácii a azyle, ktorá prináša zhrnutie a analýzu kľúčových migračných politík a štatistík na národnej a európskej úrovni. Zároveň každý rok aktualizuje a identifikuje dôležité trendy a zmeny v migračných vzorcoch.

Za posledné desaťročie EMN taktiež poskytovala cenné informácie tvorcom politík o migrácii a azyle prostredníctvom systému ad hoc otázok.

EMN tiež spravuje a aktualizuje Slovník pojmov o migrácii a azyle. Ten poskytuje porovnateľné preklady relevantných pojmov vo väčšine oficiálnych európskych jazykov a nórčine. Posledných desať rokov doň priebežne pribúdajú nové pojmy, ktoré odrážajú aktuálne politiky týkajúce sa oblasti migrácie a azylu.

Konferencia k 10. výročiu EMN

Pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku organizuje EMN 15. mája v Bruseli konferenciu Porozumenie migrácii v EÚ: minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Konferencia bude bilancovať činnosť EMN za posledných desať rokov. Zároveň bude príležitosťou podnietiť diskusiu medzi kľúčovými aktérmi, odborníkmi, tvorcami politík a ľuďmi z praxe o hlavných témach a výzvach v oblastiach migrácie a azylu. Konferencia sa bude venovať príkladom osvedčenej praxe, ako aj ponaučeniam a využitiu týchto skúsenosti pri tvorbe politík v budúcnosti.

Cieľom konferencie je diskutovať o využití EMN pri neustálom zlepšovaní európskych migračných politík a praxe. Na konferencii organizovanej na najvyššej úrovni vystúpia poprední odborníci migračnej a azylovej politiky ako aj experti priamo z terénu, aby podnietili vyváženú debatu.

Príspevky budú posilnené o informácie zozbierané v rámci poslednej Výročnej správy EMN, ktorá prináša najaktuálnejší vývoj a štatistiky o migrácii a azyle.

Na konferencii tiež uvedieme našu novú publikáciu Porozumenie migrácii v EÚ: Pohľad Európskej migračnej siete 2008-2018, ktorá sumarizuje prínosy EMN za poslednú dekádu prostredníctvom ad hoc otázok, štúdií, informov a výročných správ.

Ďalšie materiály k 10. výročiu EMN

Naše krátke video odzrkadľuje význam spoločného prístupu pri vzájomnej výmene informácií o rôznych oblastiach migrácie a azylu a obsahuje aj príspevok európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa.

Naša nová publikácia Porozumenie migrácii v EÚ: Pohľad Európskej migračnej siete 2008-2018 sumarizuje prínosy EMN za poslednú dekádu prostredníctvom ad hoc otázok, štúdií, informov a výročných správ.

Viac informácií o EMN.

Koordinátor EMN na Slovensku

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR

www.emn.sk | ↗ www.iom.sk
LinkedIn | ↗ Facebook | ↗ YouTube

Koordinátor EMN v EÚ

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti

www.ec.europa.eu/emn
LinkedIn | ↗ Twitter

Newsletter EMN Slovensko

↗ Stiahnite si aktuálne číslo

Archív newslettrov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN

Novinky o migrácii v EÚ

↗ Stiahnite si aktuálne číslo Bulletinu EMN

Archív bulletinov

Prihlásiť sa k odberu noviniek EMN