Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

160

Zástupkyňa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ako koordinátora aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku sa zúčastnila na pracovnom stretnutí informačných a poradenských sietí EÚ na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 17. februára 2015 v Bratislave.

Stretnutie zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie (EK) v SR s cieľom prezentovať aktivity Zastúpenia EK a jednotlivých sietí EÚ vrátane EMN na rok 2015, pričom sa kládol dôraz na potrebu udržiavania bilaterálnych vzťahov Zastúpenia EK s informačnými a poradenskými sieťami na Slovensku ako aj na potrebu zvýšenia informovanosti verejnosti o službách, ktoré siete EÚ ponúkajú. Nasledovala diskusia o možnostiach spolupráce a podpory v rôznych oblastiach.