Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku (2019)

Viac ako polovica členských štátov EÚ sa domnieva, že prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov a začínajúcich podnikov z tretích krajín podporí ekonomický rast, inovácie a zvýši globálnu ekonomickú konkurencieschopnosť. Preto v posledných rokoch zaviedli rôzne legislatívne opatrenia, ako sú osobitné víza alebo povolenia na pobyt pre inovatívnych podnikateľov z tretích krajín.
Súhrnná správa štúdie Európskej migračnej siete Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v EÚ a v Nórsku identifikuje faktory a predpoklady na prilákanie a udržanie inovatívnych podnikateľov z tretích krajín, a skúma rôzne prístupy, vrátane konkrétnych schém a nástrojov. Štúdia tiež skúma úlohu miest, regiónov a podnikateľskej infraštruktúry pri získavaní zakladateľov a zamestnancov start-upov.

Cieľom osobitných programov prijímania inovatívnych podnikateľov z tretích krajín je vo všeobecnosti podpora hospodárskeho rastu a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny v globalizovanej znalostnej ekonomike. Krajiny so start-upovou infraštruktúrou a rozvinutým systémom podpory pre inovatívne podniky boli inovatívnymi podnikateľmi považované za najatraktívnejšie. V globálnej súťaži o talenty zohrávajú úlohu aj prístup k financovaniu a faktory, ako sú životné náklady, úroveň miezd, bývanie a kvalita života. Členské štáty, ktoré nemajú zavedený osobitný systém zakladania podnikov, uviedli, že na prijímanie zakladateľov začínajúcich podnikov z tretích krajín používajú iné kanály, napríklad dlhodobé víza a povolenia na pobyt na samostatnú zárobkovú činnosť a na podnikanie.