Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Integrácia na trhu práce štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ (2018)

Cieľom štúdie je poskytnúť prehľad o existujúcich politikách a opatreniach zameraných na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK) na trhu práce v členských štátoch EÚ.  Zameriava sa na súčasné politiky a opatrenia, ako aj na tie, ktoré boli implementované, zmenené či doplnené od roku 2014.  Ponúka príklady osvedčených opatrení zameraných na integráciu na trhu práce realizovaných verejným sektorom, ako aj iniciatívy súkromného sektora v rámci zamestnávania ŠPTK.

Kľúčové zistenia štúdie:

• Programy na zamerané na integráciu na trhu práce sú úspešnejšie ak sú dlhodobo štrukturálne financované zo strany štátu.

• Stanovenie jasných cieľov zameraných na konkrétne výsledky namiesto sledovania performatívnych indikátorov môže významne pomôcť pri správnom zhodnotení výstupov a výsledkov konkrétnych opatrení a identifikovať osvedčené postupy založené na dôkazoch.

• Súkromný sektor je cenným partnerom verejného sektora pri zavádzaní opatrení na integráciu na trhu práce štátnych príslušníkov tretích krajín; zatiaľ čo verejný sektor sa zameriava na posilňovanie zručností nájsť si zamestnanie, súkromný sektor presadzuje iniciatívy zapojenia zamestnancov na pracovisku ako sú napr. školenia zamerané na posilňovanie interkultúrnych vzťahov.