Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ako sa vyberajú témy štúdií?

EMN pripravuje každý rok dve až tri štúdie na konkrétne témy, ktoré sa vyberajú na základe návrhov národných kontaktných bodov EMN a/alebo Európskej komisie. Výber je založený na relevantnosti danej témy pre členské štáty a Európsku komisiu vo vzťahu k tvorbe politík. Osobitná pozornosť sa venuje aj relevantnosti štúdií vo vzťahu k prijímateľovi, teda k tvorcom politík na úrovni EÚ a členských štátov. Výber tém formálne schvaľuje Riadiaci výbor v rámci Ročného pracovného programu EMN.

Ako EMN pripravuje svoje štúdie?

Na začiatok sú vypracované špecifikácie spoločné pre všetky NKB tak, aby bola zabezpečená porovnateľnosť štúdií. Následne na ich základe a na základe podkladov a informácií od členov národnej siete, pripraví každý NKB národnú štúdiu. Potom EK pripraví porovnávaciu Súhrnnú správu a krátky Sumár, v ktorých sú zhrnuté hlavné zistenia národných štúdií a tie sú vkladané do kontextu vývoja v rámci EÚ (napr. ich prepojením na aktuálne politické iniciatívy).

Všetky štúdie sú k dispozícii na stiahnutie tu