Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

160

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku uskutočnila 13. októbra 2015 v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi spoločné stretnutie s novinármi. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva vnútra SR, IOM a ďalších neziskových organizácií - Ligy za ľudské práva, Slovenskej katolíckej charity a Člověka v tísni Slovensko, ktoré sa svojimi aktivitami usilujú eliminovať trestný čin obchodovania s ľuďmi, pomáhať jeho obetiam a prispieť k prevencii.

Pri príležitosti 30. výročia podpísania Schengenskej dohody a luxemburského predsedníctva v Rade EÚ zorganizoval Národný kontaktný bod EMN pre Luxembursko Výročnú konferenciu EMN s názvom 30 rokov Schengenskej dohody – budúcnosť Schengenu: výzvy a príležitosti (30 years of Schengen Agreement – The Future of Schengen: Challenges and Opportunities). Cieľom konferencie bolo prediskutovať dianie a perspektívy Schengenu v oblasti  riadenia hraníc a neregulárnej migrácie a odovzdať návrhy pre budúce politické diskusie na medzinárodnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Na konferencii vystúpili zástupcovia ministerstiev krajín EÚ, Európskej komisie, FRONTEX-u, Európskeho parlamentu, európskych univerzít a medzinárodných organizácií.  Podujatia sa zúčastnilo 180 účastníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach.

160V dňoch 5. a 6. októbra 2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo tematické stretnutie EMN Právne služby pre žiadateľov o udelenie azylu a osoby s medzinárodnou ochranou. Stretnutie zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR (MÚ MV SR).

Národný kontaktný bod (NKB) EMN v Maďarsku zorganizoval 24. septembra 2015 konferenciu Externá dimenzia migrácie – spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami (The External Dimension of Migration - Cooperation with Countries of Origin and Transit). Na konferencii vystúpili predstavitelia maďarského ministerstva vnútra vrátane policajného zboru, Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Budapešť, Univerzity v Pécsi a Maastrichtskej univerzity (Maastricht Graduate School of Governance).

Národný kontaktný bod (NKB) EMN v Rakúsku uskutočnil konferenciu Neregulárna migrácia a návraty v EÚ a Rakúsku (Irregular Migration and Return in the EU and Austria), na ktorej boli prezentované a prediskutované európske a národné politiky a opatrenia zamerané na neregulárnu migráciu a návraty. Konferencia sa konala dňa 21. septembra 2015 vo Viedni.

160Dňa 26. augusta EMN v KC Dunaj v Bratislave uskutočnila diskusný večer Európa alebo smrť? o neregulárnej migrácii a súčasnej situácii v Stredomorí. Moderovanej diskusii so zahraničnými hosťami a otázkam z publika predchádzala projekcia časti dokumentárnej série Európa alebo smrť (Europe or Die) z produkcie VICE News.