Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku prezentovala svoje skúsenosti z tvorby národnej siete a aktivít na workshope EMN v chorvátskom Záhrebe dňa 28. októbra 2016. Workshopu sa zúčastnilo viac ako 20 zástupcov štátneho a mimovládneho sektora, ktorí v Chorvátsku pôsobia v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany.

Švédske ministerstvo spravodlivosti a švédskej migračnej rady zorganizovali 13. októbra 2016 v Štokholme konferenciu EMN sa názvom Presídľovanie vo Švédsku a v Európe – čo funguje?. Počas konferencie boli porovnané rôzne prístupy a iniciatívy v tejto oblasti, poskytnuté informácie o švédskom presídľovacom programe a navrhnuté možné spôsoby ako pokračovať napr. prostredníctvom spoločného rámca presídľovania pre EÚ a projektu EUFRANK (Zjednodušenie presídľovania a prijímania utečencov prostredníctvom nových poznatkov).

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave, osvedčenej praxi a ponaučeniach v oblasti návratu a reintegrácie migrantov z krajín mimo EHS, ktoré môžu byť ďalej využité EÚ a členskými štátmi.

160Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) 1. - 2. júna 2016 tematické stretnutie pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

160EMN zorganizovala dňa 1. marca 2016 v Bratislave pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Policajného zboru (P PZ), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Národný kontaktný bod EMN pre Veľkú Britániu v spolupráci s Oddelením pre komunity a miestnu samosprávu a s Oddelením pre medzinárodný rozvoj britského ministerstva vnútra zorganizovali 28. januára 2016 národnú konferenciu s názvom Vytvorenie trvalo udržateľného programu presídľovania sýrskych utečencov na základe predchádzajúcich skúseností (Learning from the past to design a sustainable resettlement programme for Syrian refugees). Medzi prezentujúcimi tejto konferencie boli zástupcovia Programu na presídľovanie Sýrčanov vo Veľkej Británii britského ministerstva vnútra, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vo Veľkej Británii, Európske komisie, britskej organizácie Refugee Council, rôznych neziskových organizácií asistujúcich pri integrácii utečencov vo Veľkej Británii a tiež zamestnávatelia zo súkromného sektora.