Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12. júna 2015 sa v Osle konala konferencia nórskeho Národného kontaktného bodu (NKB) EMN s názvom Presídľovanie: regionálne riešenia a humanitárna pomoc, na ktorej vystúpili predstavitelia Nórskej rady pre utečencov (Norwegian Refugee Council), Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Centra pre utečenecké štúdie na Univerzite v Oxforde, Inštitútu pre výskum mieru (Peace Research Institute - PRIO), Európskej komisie, švédskej migračnej rady a ministerstiev zahraničných vecí Dánska a Nórska. Konferencie sa zúčastnila zástupkyňa IOM Bratislava a zástupca Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

160

11. - 12. júna 2015 sa v Demänovej uskutočnilo tematické stretnutie EMN, zorganizované v spolupráci s ÚHCP P PZ na tému Aplikácia nových ustanovení národnej legislatívy v oblasti legálnej a nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SRStretnutia sa zúčastnili zástupcovia Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, riaditeľstiev hraničnej a cudzineckej polície z regiónov SR, oddelenia azylu a oddelení cudzineckej polície, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zahraničných vecí SR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ako koordinátora aktivít EMN v SR.

160

V dňoch 12. - 13. mája 2015 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v Piešťanoch malé tematické stretnutie vybraných subjektov, ktoré aktívne pôsobia v oblasti medzinárodnej ochrany.

200Národný kontaktný bod EMN v Lotyšsku, ktoré predsedalo Rade EÚ v prvej polovici roka 2015, zorganizoval výročnú konferenciu EMN s názvom Získavanie a udržanie talentov v Európe (Attracting and Retaining Talent in Europe), ktorá sa konala 19. – 20. marca 2015 v Rige. Organizátori privítali 135 účastníkov vrátane predstaviteľov Európskej komisie, 26 národných kontaktných bodov EMN, medzinárodných a regionálnych organizácií (napr. Medzinárodnej organizácie pre migráciu, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe), domácich i zahraničných akademikov a výskumníkov, predstaviteľov vládnych oddelení tretích krajín a zástupcov obchodnej sféry. Konferencie sa zúčastnili dve zástupkyne slovenského Národného kontaktného bodu EMN.

160

Zástupkyňa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ako koordinátora aktivít Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku sa zúčastnila na pracovnom stretnutí informačných a poradenských sietí EÚ na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 17. februára 2015 v Bratislave.

160

Dňa 16. decembra 2014 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN v SR pre svojich partnerov pracovný obed, ktorému prechádzalo stretnutie Národného riadiaceho výboru EMN.