Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

160EMN zorganizovala dňa 1. marca 2016 v Bratislave pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Policajného zboru (P PZ), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Národný kontaktný bod EMN pre Veľkú Britániu v spolupráci s Oddelením pre komunity a miestnu samosprávu a s Oddelením pre medzinárodný rozvoj britského ministerstva vnútra zorganizovali 28. januára 2016 národnú konferenciu s názvom Vytvorenie trvalo udržateľného programu presídľovania sýrskych utečencov na základe predchádzajúcich skúseností (Learning from the past to design a sustainable resettlement programme for Syrian refugees). Medzi prezentujúcimi tejto konferencie boli zástupcovia Programu na presídľovanie Sýrčanov vo Veľkej Británii britského ministerstva vnútra, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vo Veľkej Británii, Európske komisie, britskej organizácie Refugee Council, rôznych neziskových organizácií asistujúcich pri integrácii utečencov vo Veľkej Británii a tiež zamestnávatelia zo súkromného sektora.

Pri príležitosti holandského predsedníctva v Rade EÚ zorganizoval národný kontaktný bod EMN v Holandsku v spolupráci s Európskou komisiou a holandským ministerstvom bezpečnosti a spravodlivosti v dňoch 12.-13. januára 2016 v Amsterdame Výročnú konferenciu EMN na tému: „Podpora multidisciplinárneho prístupu k riešeniu prevádzačstva“.

160Dňa 17. decembra 2015 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN v SR pre svojich partnerov pracovný obed, na ktorom ich informovala o aktivitách a výstupoch EMN za SR v roku 2015 ako aj o plánovaných aktivitách a témach štúdií EMN pre rok 2016. Na stretnutí boli k dispozícii viaceré materiály EMN vrátane Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, národných štúdií a iných výstupov EMN.

Národný kontaktný bod EMN v Belgicku zorganizoval 4. decembra 2015 národnú konferenciu EMN s názvom Návraty neregulárnych a zraniteľných migrantov: skúmanie príležitostí a výziev. V kontexte súčasnej situácie v oblasti migrácie bola konferencia platformou pre expertov, ktorí prediskutovali osvedčenú prax a výzvy spojené s návratmi s konkrétnym zameraním na zraniteľnosť migrantov.

160Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra (MV) SR zorganizovala v Bratislave 1. decembra 2015 národnú konferenciu EMN na tému Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a následne Expertný okrúhly stôl. Cieľom podujatia bolo prispieť k príprave štátneho Integračného programu SR pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktorú koordinuje Migračný úrad MV SR. Na konferencii vystúpili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE), štátnej správy krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska a domáci experti v tejto oblasti. Konferencie sa zúčastnilo 58 zástupcov verejnej správy, tretieho sektora, medzinárodných organizácií, akademickej obce a médií.