Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike zorganizovali tematické stretnutie „Aktualizácia Integračnej politiky so zacielením na trh práce“, ktoré sa uskutočnilo 31. januára 2020 v Bratislave.

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať s kľúčovými aktérmi ich skúsenosti s integráciou cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce. Účastníci identifikovali hlavné oblasti, v ktorých je potrebné urobiť zmeny a to so zameraním na konkrétne opatrenia v kompetencii pôsobnosti MPSVR SR. Podnety a navrhnuté opatrenia budú využité ako podklady pri aktualizácii Integračnej politiky SR so zacielením na trh práce, rešpektujúc  práva a potreby cudzincov pracujúcich v SR, zamestnávateľov ako aj širšej verejnosti.