Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dňa 2. a 3. októbra 2018 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v Malatínoch v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ tematické stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

Cieľom pracovného stretnutia bola výmena informácií vo vzťahu a najmä k dopadom relevantných legislatívnych zmien, ktoré prebehli v roku 2018 v oblasti  legálnej a nelegálnej migrácie  štátnych príslušníkov tretích krajín a diskusia o aktuálnych otázkach  aplikačnej praxe súvisiacich  s pobytovou agendou, návratovou problematikou, vízovým režimom, zamestnávaním a vzdelávaním štátnych príslušníkov tretích krajín. Prediskutované boli aj návrhy možných riešení v problematických oblastiach.  Zároveň boli na stretnutí k dispozícii výstupy EMN, tematicky spadajúce do pracovného portfólia účastníkov stretnutia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, riaditeľstiev cudzineckej polície P PZ,  útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národného inšpektorátu práce a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.