Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku prezentovala Slovník EMN z oblasti migrácie a azylu na 14. konferencii Slovenskej terminologickej siete v Bratislave 15. novembra 2018. Cieľom viacjazyčného výkladového a prekladového slovníka, ktorý zostavujú v rámci EMN jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko, je zjednotiť používanie a chápanie migračných pojmov a ich definícií a tým zlepšiť porovnateľnosť takýchto pojmov v rámci krajín EÚ.

Zdrojom pri príprave slovníka je legislatíva a politiky EÚ týkajúce sa migrácie a medzinárodnej ochrany, ale čoraz viac aj oblasť externej dimenzie migrácie a štúdie EMN. Slovník je od svojho vzniku priebežne aktualizovaný - naposledy v máji 2018, kedy Európska komisia vydala jeho šiestu verziu. Tá obsahuje 468 migračných hesiel s ich prekladmi do 23 európskych jazykov vrátane slovenčiny. Každé heslo obsahuje okrem prekladu samotného hesla aj jeho definíciu, zdroj definície, synonymá či príbuzné, užšie a rozšírené pojmy. Pridanou hodnotou slovníka sú dodatočné poznámky k jednotlivým heslám, ktoré vysvetľujú európsky či národný kontext jednotlivých členských štátov EÚ. Heslá pokrývajú všetky sféry migrácie, najmä však legálnu migráciu, medzinárodnú ochranu, neregulárnu migráciu a návraty. Preklady hesiel majú byť postupne včlenené do IATE, Viacjazyčnej terminologickej databázy EÚ.

Definície hesiel v najnovšej verzii slovníka sa momentálne prekladajú z angličtiny do slovenčiny, o čom na konferencii informovala docentka Adela Böhmerová z Univerzity Komenského v Bratislave. Ako garantka slovenských textov v slovníku po lexikografickej stránke sa vo svojom príspevku venovala medzijazykovej ekvivalentácii, upozornila na problematické preklady niektorých hesiel a poukázala na špecifiká migračnej terminológie.

Slovník je okrem publikácie dostupný aj v online verzii na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia pre OS Android.

Príspevky na konferencii si mohli vypočuť online aj slovenskí prekladatelia a tlmočníci, ktorí pôsobia v rôznych inštitúciách EÚ.