European Migration Network (EMN)

The EMN provides up-to-date, objective, reliable and comparable information on migration and asylum with a view to supporting policymaking in the EU. Coordinator of the EMN National Contact Point for the Slovak Republic is the International Organization for Migration (IOM). More about the EMN available at www.ec.europa.eu/emn or www.emn.sk.

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Pätnásť odborníkov zo Slovenska a zahraničia a 37 pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a mimovládnych organizácií zo Slovenska sa zúčastnilo letného vzdelávacieho semináru Migrácia globálne a lokálne, ktorý v dňoch 20. – 23. augusta 2012 v Bratislave zorganizoval Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike.

Pozvanie na seminár prijali odborníci z Bratislavy, Prahy, Oxfordu, Brightonu, Bruselu a Ženevy, ktorí predstavili rôzne aspekty migrácie: migráciu ako globálny fenomén, migračnú politiku Slovenskej republiky v celosvetovom a európskom kontexte, pracovnú migráciu vo svete a schopnosť Slovenskej republiky reagovať na potreby trhu práce prostredníctvom migrácie, migráciu a rozvoj, nútenú a nelegálnu migráciu.

Účastníkov na seminári privítala Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave, ktorá súčasne zhrnula stav migrácie na Slovensku. Migračnú politiku na Slovensku a trendy v pracovnej, nelegálnej a nútenej migrácii prezentovali počas seminára viacerí rečníci zo Slovenska – riaditeľ Migračného úradu SR Bernard Priecel, ekonómovia Tomáš Domonkos a Martin Kahanec, sociologička Oľga Gyárfášová a Peter Kresák, vedúci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v SR. Výstupy z národnej štúdie EMN a úlohy EMN v procese tvorby politík prezentovali zástupkyne Národného kontaktného bodu EMN v SR z IOM Bratislava Andrea Mrlianová a Katarína Kubovičová.

Na seminári prednášali aj experti zo zahraničia. Simona Vezzoli z Oxfordskej univerzity okrem prezentácie o migračných trendoch zapojila účastníkov aj do workshopového cvičenia. Stav migračnej politiky EÚ prezentoval Bernd Hemingway, regionálny riaditeľ IOM v Bruseli pre EÚ, EHP a NATO. Pracovnej a nelegálnej migrácii a výstupom zo súhrnných štúdií EMN za všetky členské štáty sa venovala Laura Robson z ICF GHK v Bruseli, ktorá poskytuje konzultantské služby pre aktivity EMN. Anna Platonova z IOM Brusel zaujala prezentáciou o globálnych trendoch v pracovnej migrácii. Prednášku o migrácii a rozvoji mal Ronald Skeldon zo Sussexskej univerzity, na ktorú tematicky užšie nadviazal Dušan Drbohlav z Karlovej univerzity v Prahe, ktorý predostrel problematiku remitencií. Globálne trendy v nelegálnej migrácie prezentoval vedúci odboru výskumu migrácie IOM v Ženeve Frank Laczko.

Súčasťou seminára boli aj dva večerné programy – diskusia o integrácii migrantov s názvom Aj my sme tu doma? spojená s premietaním filmu Rodina odvedle a predstavenie problematiky obchodovania s ľuďmi spojené s premietaním filmu 0800 800 818.

Seminár ponúkol príležitosť na nadviazanie nových kontaktov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, diskusiu a rozvoj iniciatív, z ktorých bude možné čerpať v budúcnosti pri budovaní odborných kapacít a pri práci v oblasti migrácie. Nadobudnuté poznatky a kontakty môžu byť využité účastníkmi pri tvorbe politík, strategických materiálov, zákonov, stanovísk, odborných dokumentov a akademických prác týkajúcich sa migrácie, pri implementácii migračných politík v praxi alebo pri praktickej práci s migrantmi.

Fotografie zo stretnutia

Fotogaléria z letného vzdelávacieho seminára EMN Migrácia globálne a lokálne

Materiály k semináru a prezetácie na stiahnutie

Materiály k vzdelávaciemu semináru Migrácia globálne a lokálne 2012 (2,21 MB)

Andrea Mrlianová - Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii v SR (392 KB)

Anna Platonova - Labour Migration Management: Global Lessons and Challenges (196 KB)

Bernd Hemingway - EU Migration Policy Trends and Challenges (2,64 MB)

Dušan Drbohlav - Remittances and Development I (1,37 MB)

Dušan Drbohlav - Remittances and Development II (Ukrainian Labour Migrants in Czechia) (3,03 MB)

Frank Laczko - Recent Trends in Irregular Migration in Europe (680 KB)

Katarína Kubovičová - Úloha Európskej migračnej siete a možnosti jej využitia v procese tvorby politík (344 KB)

Laura Robson - Labour Migration in the EU: Findings of the EMN Study on Satisfying Labour Demand through Migration (276 KB)

Laura Robson - EU and Member States Approaches to Reducing Irregular Migration: Findings of the EMN Study on Practical Measures to Reduce Irregular Migration (436 KB)

Martin Kahanec - Social and Labor Market Inclusion of Migrants:
Myths and Veracities in the EU
(616 KB)

Oľga Gyárfášová - Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy (612 KB)

Peter Kresák - Nútená migrácia: dôvody, fakty, dopady (14,9 MB)

Ronald Skeldon - Migration and Development: A Contested Theme (804 KB)

Simona Vezzoli - Exploring Future International Migration: A Scenario Approach (1,34 MB)

Tomáš Domonkos - Pracovná migrácia v SR: hlavné zistenia a výstupy z národnej EMN štúdie Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie (864 KB)

Zuzana Vatráľová - Migrácia na Slovensku (492 KB)

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Program vzdelávacieho semináru EMN Migrácia globálne a lokálne 2012
(372 KB)

Programme of the Educational Seminar on Migration Globally and Locally 2012 (324 KB)

Plagát vzdelávacieho semináru EMN Migrácia globálne a lokálne 2012
(256 KB)

Plagát večernej diskusie Aj my sme tu doma? o integrácii migrantov
(320 KB)